Środa 27 lutego 2019
0 0

Dziękuję!

27 lutego obchodzony jest jako Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem naszego systemu ustrojowego i  często nazywane trzecim sektorem. Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory: państwowy, rynkowy oraz właśnie organizacji pozarządowych(społecznych), niezwiązanych instytucjonalnie z administracją publiczną, niedochodowych (non-profit), działających pro publico bono.

Zapewne jeszcze na początku tego wieku nikt się nie spodziewał, jak dalece wzrośnie rola tych organizacji w budowaniu właściwych relacji i więzi społecznych. W krótkim czasie zrozumieliśmy i zaczęliśmy wykorzystywać fakt, iż istnieje wiele form i sposobów wyrażania swoich opinii oraz wpływania na decyzje organów władzy. Dzisiaj już wiemy, że tam, gdzie pojawia się trzeci sektor, rosną szanse na rzetelny dialog ze społeczeństwem. Po dziesięciu latach prezydentury nie mam najmniejszych wątpliwości, że dialog z lokalną społecznością jest niemierzalną, ale bardzo istotną wartością sprawnego kierowania samorządem. Dlatego w Olsztynie rozmawiamy i będziemy rozmawiać, traktując organizacje pozarządowe jako niezbędnego partnera w dalszym rozwoju miasta.

W naszym mieście zarejestrowanych jest około tysiąca organizacji społecznych, i w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców to jeden z lepszych wyników w Polsce. Widoczną aktywność wykazuje połowa z nich, przy czym około 90 podmiotów to organizacje pożytku publicznego, którym możemy przekazywać jeden procent naszego podatku. O roli olsztyńskich organizacji pozarządowych w przejmowaniu (realizowaniu) części zadań miasta może świadczyć fakt, że gmina Olsztyn zleca tym organizacjom zadania o wartości 30 milionów złotych rocznie. Najbardziej ich działalność widać w pomocy społecznej, sporcie i kulturze. 

Aktywność większości organizacji pozarządowych z założenia nakierowana jest na dobro wspólne i służy zwiększaniu partycypacji społecznej. Efektem tego działania jest  uspołecznienie procesu decyzyjnego, dzięki czemu postanowienia władz samorządowych są bardziej akceptowalne i społecznie zrozumiałe.

Trzeci sektor ma dziś swoje święto, więc to najlepsza okazja, żeby podziękować członkom tych organizacji za ich pracę i zaangażowanie w sprawy miasta. Bez Was, Drodzy Państwo, Olsztyn nie byłby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Dziękuję z całego serca!

 

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup