Niedziela 17 lutego 2019
0 0

Warto podziękować

Ludzi dobrej woli nigdy nie jest za dużo. Gotowość poświęcenia swojego czasu, pracy czy pieniędzy na pomoc innym ludziom jest piękną, niezwyczajną cechą i wyjątkowym przymiotem charakteru. To jednocześnie kwintesencja tego, co w nas ludzkie i humanitarne. Można więc powiedzieć, że ludzie dobrej woli to po prostu szlachetna mniejszość, która pomaga potrzebującej większości.

Ludzi dobrej woli warto wyróżniać. Oni sami bardzo często nie chwalą się swoją pomocą innym. Wydaje im się, że to norma czy wręcz potrzeba. A poza tym – nie robią tego na pokaz. To ich prawo, ale naszym obowiązkiem jest pokazywanie ich światu, ich serca i poświęcenia. Temu celowi służy nagroda w formie statuetki „Ludzie Dobrej Woli”, przyznawana przez Kapitułę Wielkiego Serca, której mam przyjemność i zaszczyt przewodniczyć. Tegoroczne uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w olsztyńskim zamku 28 marca.

Pierwszy raz wręczano je dwadzieścia lat temu. Warto więc przypomnieć, że pomysł uroczystego publicznego podziękowania darczyńcom za bezinteresowny gest dobrej woli zrodził się w 1998 roku podczas rozbudowy bazy schroniska dla bezdomnych. Konieczność wyposażenia tej placówki stała się okazją do pierwszego spotkania z osobami o dobrym sercu i tak zapoczątkowano tradycję corocznej gali poświęconej „Ludziom Dobrej Woli”.

Kandydatów do tytułu „Człowieka Dobrej Woli” wskazują mieszkańcy wedle własnego uznania, gdyż wspieranie innych ludzi może mieć różne, i to nie zawsze materialne, formy. Żeby zgłosić taką osobę wystarczy wypełnić formularz ankiety, dostępny na stronie Urzędu Miasta: www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/zglos-czlowieka-dobrej-woli.html.

Zgłaszać można dowolną liczbę kandydatów. Tytuł przyznawany jest za miniony rok kalendarzowy, bez względu na miejsce działania i zamieszkania osób lub instytucji, które zostaną wyróżnione. Termin zgłaszania upływa 1 marca.

Jestem przekonany, że warto się rozejrzeć wokół siebie i znaleźć osoby godne tej pięknej nagrody. To one swoją postawą przywracają wiarę w drugiego człowieka, w ludzką solidarność i wrażliwość, a ich postawa jest przykładem dla innych. Nasze zgłoszenie będzie pierwszą – i  trzeba mieć nadzieję, że nie ostatnią formą podziękowania.

Za okazane serce zawsze warto podziękować.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup