Niedziela 27 stycznia 2019
0 0

Najlepsza prognoza

Każdy początek ma też swój koniec. Kiedy zatem można mówić o końcu początku nowego roku? Myślę, że dla mnie i moich współpracowników jest to tradycyjne spotkanie noworoczne i gala wręczania statuetek św. Jakuba. To swoisty sygnał, że nowy rok zaczął się naprawdę i od tej chwili przestaje już być nowy. W tym roku spotkanie praktycznie zbiegło się z przyjęciem budżetu na 2019 rok, co sprawiło, że „procedura startowa” została dopełniona i można – a nawet trzeba – ruszać, i to z kopyta.

Początek roku jest czasem podsumowań i ocen. Doroczne Nagrody Prezydenta – Statuetki Świętego Jakuba są właśnie takim podsumowaniem, i to mocno spersonalizowanym, albowiem to ludzie zmieniają naszą rzeczywistość, budują znakomite firmy, dokonują odkryć czy udzielają się społecznie. Nawet jeśli nagradzamy firmy, to za każdą z nich kryją się konkretne osoby. Cieszę się, że w przypadku Statuetek św. Jakuba mówimy o osobach i firmach, które zmieniają Olsztyn i jego postrzeganie w Polsce i świecie. To prawdziwi ambasadorowie promocji, dzięki którym nasze miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne i dobrze oceniane.

Statuetki są tradycyjnie przyznawane w sześciu kategoriach, obejmujących w zasadzie całe spektrum naszego życia społecznego. O tym, kto zostanie nagrodzony i otrzyma „świętego Jakuba” decyduje kapituła. To nie są łatwe i proste rozstrzygnięcia, albowiem olsztynian zasługujących na ten zaszczyt jest dużo więcej niż późniejszych laureatów. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, kapituła praktycznie się nie myli.

W tym roku Statuetkami Św. Jakuba zostali wyróżnieni:

 – kultura: Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”,

 – nauka: prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauk o Żywości UWM,

 – sport: Konrad Bukowiecki,

 – gospodarka: firma Sprint S. A.,

 – działalność pozarządowa: Stowarzyszenie Olsztyn 2.0,

 – za szczególne zasługi dla Olsztyna: prof. dr hab. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Wszyscy nagrodzeni to osoby i firmy będące naszą wizytówka i marką. Mnie cieszy szczególnie rozrzut wiekowy, bo wśród wyróżnionych znaleźli się zarówno świętujący 65-lecie zespół „Warmia”, jak i młodzież ze Stowarzyszenia 2.0. Sądzę, że w przypadku Stowarzyszenia 2.0 jest to pierwsza tak poważna nagroda, ale jestem przekonany, że nie ostatnia. Entuzjazm młodych jego członków, ich optymizm i wiara w nasze miasto, to najlepsza prognoza rozwoju Olsztyna. Dlatego wierzę, że w niedalekiej przyszłości to oni będą tworzyć trzon kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup