Czwartek 24 stycznia 2019
0 0

Marcel Krueger zostanie pisarzem miejskim w Olsztynie

Wiadomo, że Olsztyn pisarzami stoi! Niebawem wzmocni się o kolejnego – pisarza miejskiego, który rozpocznie rezydowanie w Olsztynie w ramach wspólnego projektu Gminy Olsztyn i Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie oraz Fundacji Borussia. Spośród 34 kandydatów wybrano Marcela Kruegera. Jego praca pozwoli na spojrzenie na Olsztyn z nieco innej, zewnętrznej strony. Oczywiście będziemy starali się zajrzeć  do pisarskich notatek.


Decyzją powołanej w grudniu 2018 roku przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) w Poczdamie międzynarodowej komisji pisarzem miejskim w Olsztynie zostanie Marcel Krueger.

Stypendium pisarza miejskiego (Stadtschreiber-Stipendium) przyznawane jest przez Niemieckie Forum Kultury od 2009 roku. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym Niemców i ich wschodnich sąsiadów. Stypendysta odbywa 5-miesięczną rezydencję literacką w wybranym mieście w Europie Środkowo-Wschodniej, którego historia związana jest z niemieckim dziedzictwem kulturowym.

Do tej pory pisarze miejscy byli aktywni w Gdańsku, Talinie, Mariborze, Koszycach, Rydze, Pilźnie, w Peczu na Węgrzech, w Braszowie w Rumunii, we Wrocławiu oraz we Lwowie. W tym roku pisarz miejski trafi do Olsztyna.

Stypendium finansowane jest przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien). Realizowane będzie ono w Olsztynie we współpracy z Gminą Olsztyn oraz Fundacją Borussia.

Zadaniami pisarza miejskiego jest prowadzenie bloga o tematyce kulturalnej i historycznej (blog prowadzony jest w języku niemieckim i na bieżąco tłumaczony na język polski) oraz czynny udział w wydarzeniach i projektach kulturalnych regionu, w którym przebywa.

Urodzony w 1977 roku w Solingen (Nadernia Północna-Westfalia) Marcel Krueger jest pisarzem, redaktorem i tłumaczem. Tematy do swojej pracy znajduje zajmując się europejską historią i podróżując po świecie. Pisze m.in. dla berlińskiego Elsewhere Journal, dla The Daily Telegraph, The Guardian i CNN Travel oraz dla Süddeutsche Zeitung. W 2018 roku ukazała się jego powieść Babushka’s Journey - The Dark Road to Stalin’s Wartime Camps, melancholijna opowieść o historii deportacji babki Cycylii z terenu Prus Wschodnich do sowieckiego obozu pracy przymusowej. W 2019 roku książka ta ukaże się również w języku niemieckim.

Foto: © Dan Alexandru

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup