Środa 28 listopada 2018
0 0

Żłobkowy prezent

Problem braku miejsc w żłobkach jest zauważalny, oczywisty i konieczny do rozwiązania. A to znaczy, że dzieci w Olsztynie przybywa. Nie wchodząc w szczegóły dodam, że z tego przyrostu należy się z tylko cieszyć.

Zachętą do zwiększania dzietności i poprawiania statystyk demograficznych są możliwości opieki nad dzieckiem. Z tych powodów żłobki były i są wyzwaniem rozwojowym. Jeżeli chcemy – a chcemy – żeby w Olsztynie rodziło się coraz więcej maluchów, to musimy im, a właściwie ich rodzicom, zapewnić opiekę w żłobkach. Młodzi rodzice mają prawo do szybkiego powrotu do pracy i realizowania swoich ambicji zawodowych, więc tylko gwarancja miejsca w żłobku, a później w przedszkolu, zachęci ich do powiększania rodziny.

Ten postulat znalazł się także w moim programie wyborczym, gdzie zapisałem, że zamierzam „rozwiązać problem niedoboru miejsc w żłobkach poprzez adaptację na ten cel istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz budowę nowych placówek w nowych osiedlach mieszkaniowych”. Słowo się rzekło i oto dzisiaj są już pierwsze efekty. Właśnie otrzymałem pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informujące o dofinansowaniu naszego projektu„Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców”. Dofinansowanie przyznano w ramach działania „Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektem będzie 40 miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2, w tym również dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Żłobek zostanie zaprojektowany i wyposażony we wszystko, co jest potrzebne w takiej placówce opiekuńczej. Dofinansowanie umożliwia nie tylko zaprojektowanie i modernizację obiektu, ale także wsparcie jego utrzymania przez dwa lata. Koszt całości – prawie 3,08 mln zł, z czego nieco ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na część inwestycyjną zadania, a 1,76 mln zł na bieżące utrzymanie miejsc opieki w latach 2019–2021. Dofinansowanie z ROP to aż 95 proc. wartości projektu, więc naprawdę mamy się z czego cieszyć.

Wchodzimy w czas świątecznych prezentów. Najbardziej obdarowywane są dzieci, ale jak sądzę, z tego żłobkowego prezentu w równym stopniu uradują się rodzice.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup