Poniedziałek 12 listopada 2018
0 0

Bądźmy dumni z Polski

Stulecie odzyskania niepodległości przez nasze państwo to oczywisty powód do szerszej refleksji o wartościach ideowych, które zawsze powinny Polakom towarzyszyć. Te słowa-klucze do naszej tożsamości narodowej to: ojczyzna, wolność, naród. Składają się one na wartość nadrzędną, jaką jest Polska – wolna ojczyzna dumnych Polaków! Nasza niepodległość nie jest przy tym bytem wirtualnym – ona żyje w naszych pragnieniach i aspiracjach. I jak wszystko, co żywe – wymaga pielęgnacji.

Niewzruszalnym fundamentem, na którym budowaliśmy niepodległość, jest polska rodzina – niewyczerpane źródło narodowej świadomości. To ona pozwoliła przetrwać zabory i  najczarniejsze lata wojen. To w polskiej rodzinie uczyliśmy się kochać Polskę. I to miłością szczególną, bo bezwarunkową. Tę bezwarunkową miłość do ojczyzny nazywamy patriotyzmem. Takie jest nasze dziedzictwo niepodległości!

To dziedzictwo mimowolnie wyzwala refleksję o dzisiejszej Polsce, o Polkach i Polakach, o tym, co nas łączy – i o tym, dlaczego ciągle tak dużo jeszcze nas dzieli. Dlaczego tak często nie umiemy, nie chcemy, nie potrafimy być razem? Dlaczego pod tym najpiękniejszym dla wszystkich słowem, jakim jest „Polska”, kryją się tak różne i odległe wizje? W nasze życie społeczne coraz brutalniej wkracza polityka, a za polityką – potrzeba dominacji jednej racji nad drugą. To nas – Polaków odsuwa od siebie, stawia po różnych stronach i buduje barykady. A przecież Polska jest jedna i niepodzielna! I taka musi pozostać nie tylko w sensie geograficznym czy administracyjnym, ale także społecznym, narodowym i wspólnotowym.

W tak ważnych dniach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości szukajmy wszystkiego, co buduje tę – jakże cenną – wspólnotę narodową. Tylko ona pozwoli przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas, bo jej fundamentem musi być zgoda, współpraca i kompromis.

Pamiętajmy też, że wolności nie otrzymuje się za darmo i na zawsze. O wolność trzeba dbać, a jak trzeba – to i walczyć!  Dziś, od blisko 30 lat jesteśmy państwem nie tylko niepodległym, suwerennym, ale także i demokratycznym. To nasza niepodważalna zdobycz. Dlatego cieszmy się niepodległością, ale też z największym szacunkiem wspominajmy tych, którzy nam tę niepodległość wywalczyli, a także tych, którzy ją w trudach dnia codziennego wypracowali.

Niech w tej naturalnej radości z niepodległości naszego kraju zawsze towarzyszą nam dwa najpiękniejsze dla każdego Polaka kolory – biel i czerwień oraz wizerunek białego orła.

Bądźmy dumni z Polski !

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup