Środa 16 maja 2018
0 0

Partnerstwo debiutantów

Partnerstwo miast może przybierać różne formy. Najczęściej jest to wymiana sportowa, kulturalna lub edukacyjna. Obszarem szczególnie godnym uwagi jest też współpraca gospodarcza, ale nie jest to zadanie łatwe. Aktywności przedsiębiorców nic w tym zakresie nie zastąpi, ale samorząd może stwarzać warunki do skutecznego przepływu informacji oraz budowania lepszych relacji i warunków współpracy.

Kierując się tym przesłaniem zaprosiliśmy miasta partnerskie Olsztyna na dwudniowe spotkanie kooperacyjne tzw. start-up’ów. Z definicji, firmy zaliczane do start-up’ów  są przedsięwzięciami, które stworzono w celu wykreowania nowego produktu bądź usługi w warunkach ryzykownych, przy braku pewności, co do ostatecznego sukcesu. Ryzyko jest wpisane w działalność każdej firmy, ale w przypadku start-up’ów jest to ich wyróżnik. Start-up’y to bowiem jednocześnie firmy w dużej mierze innowacyjne, a innowacyjność zawsze jest skażona ryzykiem. Warto przy tym pamiętać, że obecność takich firm jest bardzo potrzebna, bo są one kołem napędowym rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

Spotkanie rozpoczęło się dzisiaj (16 maja) w  Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym i miało charakter wieczoru zapoznawczego. Drugiego dnia będą to bardzo konkretne dyskusje, działania i warsztaty, także w formule bezpośrednich rozmów zainteresowanych podmiotów. W spotkaniu bierze udział siedem start-up’ów z Gelsenkirchen, Châteauroux, Łucka i Kaliningradu. Partnerami naszych gości jest jedenaście firm olsztyńskich, zadomowionych w OPN-T. Zarówno wśród gości, jak i start-up’ów lokalnych przeważają firmy IT. Są jednak reprezentowane także inne dziedziny: gastronomia, energetyka, działalność kreatywno-edukacyjna, biotechnologia, automatyka czy budownictwo.

Jak się potoczy dalsza współpraca i czy dojdzie do zawiązania bliższych relacji gospodarczych? Trudno dziś wyrokować. Trzeba jednak pamiętać o tym, że najważniejszą rzeczą w tym spotkaniu jest stworzenie nowych możliwości biznesowych, opartych o spotkania bezpośrednie.

Sądzę, że idea tego dwudniowego spotkania buduje nową jakość w relacjach z naszymi miastami  partnerskimi i stanowi dobry zaczyn do wspierania gospodarczych debiutantów. Być może w ich gronie są przyszli biznesowi potentaci, którym „okno na świat” otworzyło właśnie nasze, olsztyńskie spotkanie? Warto w to wierzyć.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup