Środa 21 marca 2018
0 0

Olsztyn zrównoważony

Z dzisiejszego pobytu (21.03.) w Warszawie na konferencji „Miasta zrównoważone” przywiozłem olsztynianom dobrą informację. Otóż zaprezentowano tam „Ranking polskich miast zrównoważonych”, obejmujący 50 największych ośrodków miejskich, przygotowany przez międzynarodową firmę doradczą Arcadis. W rankingu tym znaleźliśmy się na dziesiątym miejscu!

Jest to bardzo dobre miejsce, bo jak podkreślili autorzy opracowania, „czołówka rankingu nie jest zdominowana przez najbogatsze miasta, które mają do dyspozycji większe budżety na inwestycje. W pierwszej dziesiątce z bardzo dobrymi wynikami znaleźli się przedstawiciele województw o najniższym PKB per capita, jak: Lublin (5. miejsce), Rzeszów (8.) i Olsztyn (10.). Oznacza to, że budżet jest tylko jednym z czynników, który może zapewnić miastu sukces. Równie istotna dla miejskich decydentów powinna być spójna i zrównoważona wizja rozwoju oraz śmiałość w jej realizowaniu.”.

Nie da się nie zauważyć, że zrównoważony rozwój, wpisany  w unijną strategię „Europa 2020”, jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Jego efektem powinna być trwała poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Kluczowe jest przy tym równoważenie trzech sfer rozwoju: społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Czy tego chcemy, czy nie, odpowiedzialność za tę rozwojową równowagę spoczywa także na samorządach lokalnych.

Raport „Ranking polskich miast zrównoważonych” pokazuje, że nasze miasta nie są zrównoważone, a ich stopień rozwoju jest silnie zróżnicowany. Niewiele z nich zachowuje równowagę między trzema obszarami: społeczeństwa, środowiska, gospodarki, zaś Olsztyn, co zawsze cieszy, wskazywany jest w tym przypadku jako pozytywny wyjątek, zajmując zbliżone miejsca w poszczególnych kategoriach ocen, tj.: społeczeństwo – 10. miejsce, środowisko – 13. miejsce, gospodarka – 15. miejsce.

Do tych wyjątków zaliczono teżToruń (społeczeństwo – 14. miejsce, środowisko – 8. miejsce, gospodarka – 6. miejsce) orazGorzów Wlkp. (społeczeństwo – 13. miejsce, środowisko – 15. miejsce, gospodarka – 14. miejsce),

Każde dobre miejsce w samorządowych rankingach cieszy – co oczywiste, jednak to opracowanie, niezależne i miarodajne, jest dla mnie kolejnym potwierdzeniem, że Olsztyn ma w sobie „to coś”, co sprawia, że warto związać z nim swoje życie.

 

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup