Niedziela 4 marca 2018
0 0

Jesteśmy Polakami

W sobotę, 3 bm., przed olsztyńskim ratuszem pojawiła się instalacja, przywołująca niezwykle doniosły fakt – I Kongres Polaków w Niemczech. Kongres odbył się 80 lat temu w Berlinie, 6 marca 1938 rokuUczestniczyło w nim pięć tysięcy delegatów z różnych prowincji Niemiec,reprezentujących półtoramilionową społeczność polską w tym państwie, w tym także ówczesnych Prus Wschodnich – z Warmii, Mazur i Powiśla. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, organizowane w okresie rosnącego ograniczania w hitlerowskich Niemczech  praw mniejszości narodowych. W niecały tydzień po kongresie doszło do aneksji Austrii, a jesienią tego samego roku – do rozbioru Czechosłowacji i haniebnej „kryształowej nocy” pogromów żydowskich. 

Decyzja o organizacji kongresu nie była łatwa ani bezpieczna, zwłaszcza że przerodziła się w ogromną manifestację polskości. W relacjach z tego zjazdu można m. in. dowiedzieć się, że: … do Berlina tysiącami, często w strojach ludowych, podążali Polacy ze Śląska Opolskiego, z Babimojskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii. Przybyli także delegaci polskich organizacji we Francji, Czechosłowacji, USA, Rumunii i innych krajów oraz przedstawiciele innych mniejszości narodowych w Niemczech. Każdy z uczestników pokrywał koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 

Piszę o tym także dlatego, że w ostatnim czasie przez Polskę przechodzi kolejna fala dyskusji o patriotyzmie. Jak go współcześnie rozumieć i jak oceniać naszą heroiczną, ale też i niełatwą oraz pogmatwaną historię. Myślę, że bardzo często te dyskusje nie skupiają się na szukaniu tego, co nas łączy i buduje naszą tożsamość, ale – niestety – wiele uwagi poświęcają na udowadnianie, że „oni” to nie Polacy.  Tym „onym” może być każdy, kto inaczej sądzi lub ma inny światopogląd. 

W tym sensie I Kongres Polaków w Niemczech jest znakomitym punktem odniesienia do zdefiniowania, co tak naprawdę w miłości do Polski jest ważne, albowiem padły tam słowa, które powinny być nam wszystkim bardzo bliskiebędące swoistą kwintesencją patriotyzmu. Na zakończenie oficjalnej części kongresu, sekretarz generalnego Związku Polaków w Niemczech, dr Jan Kaczmarek powiedział: My, synowie narodu polskiego, wierni synowie spod znaku Rodła, zebrani na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, ogłaszamy uroczyście pięć prawd Polaków: 

Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami!

Prawda druga: Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!

Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem!

Prawda czwarta: Co dzień Polak narodowi służy!

Prawda piąta: Polska jest Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

Te prawdy, sformułowane przez ks. dr. Bolesława Domańskiego, prezesa Związku Polaków w Niemczech,  najpiękniejszym patriotycznym wyznaniem wiary Polaków. Czy można było wyrazić je zwięźlej? Chyba nie. Dlatego tym istotniejsze jest, żebyśmy każdego dnia mieli je w swojej pamięci. I w sercach.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup