Niedziela 4 lutego 2018
1 0

Pasażer prawdę powie

Rosnąca liczba samochodów w polskich miastach wymusza rozwiązania przenoszące ciężar komunikacji z transportu indywidualnego na zbiorowy. Zachłystując się wolnością, zachłysnęliśmy się także możliwością posiadania samochodu, co wydaje się zrozumiałe dla indywidualnych potrzeb mieszkańców, ale dość zabójcze dla miast, a zwłaszcza ich centrów. Ratunkiem jest równoważenie form transportu i staramy się o to także w Olsztynie, budując sieć tramwajową i buspasy oraz wprowadzając inteligentne sterowanie ruchem (ITS), z preferencją dla komunikacji zbiorowej.

W tym kontekście oczywiście interesują nas opinie osób korzystających z komunikacji publicznej. Z pewnością jedną z podpowiedzi jest rosnąca liczba pasażerów – tylko tramwaje przewożą 20 tysięcy pasażerów dziennie. Żeby jednak lepiej poznać opinie użytkowników, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT) porozumiał się z Katedrą Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie badania satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie. Przeprowadzonymi w maju ubiegłego roku badaniami objęto ponad cztery tysiące pasażerów. Wyniki otrzymałem kilkanaście dni temu,  w połowie stycznia.

Konkluzja jest więcej niż dobra. Wygląda na to, że pasażerowie są grupą mieszkańców z całą pewnością zadowolonych ze zmian i z organizacji transportu publicznego w naszym mieście. Ankieterzy pytali o: czas dojazdu, komfort, bezpieczeństwo, przystanki i ich dostępność, oczekiwania na przyszłość. O organizacji transportu miejskiego wypowiada się dobrze lub bardzo dobrze prawie 71 proc. respondentów. Jako przeciętny ocenia go blisko 25 proc., a źle lub bardzo źle – tylko niewiele ponad cztery procent!

We wszystkich wskaźnikach oceny dobre i bardzo dobre zdecydowanie przewyższały oceny negatywne, a najmniejsza różnica zdań dotyczyła punktualności. Mieszkańcy cenią sobie bezpieczeństwo (2659 wskazań „bardzo dobrze” i „dobrze” – 154 wskazania „bardzo źle i źle”) oraz komfort podróżowania (odpowiednio – 2265/283). Pozytywnie też oceniają zmiany w organizacji, będące skutkiem przywrócenia tramwajów („dobrze” – 2216, „źle” – 180). Całkiem przyzwoicie oceniana jest również jakość informowania pasażerów i praca kierujących pojazdami.

Interesujące są preferencje oczekiwań pasażerów wobec komunikacji miejskiej. Jak nietrudno się domyślić, najistotniejszą dla pasażerów jest punktualność (78 proc. wskazań) oraz czas podróży ( 75 proc.). Co ciekawe, cena biletu jest dopiero na piątym miejscu.

Dobra ocena komunikacji miejskiej przez pasażerów znajduje potwierdzenie także we wcześniejszych badaniach, prowadzonych w ramach Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego.

Rzecz jasna, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, dlatego do tych wyników podchodzę z dystansem.

Przestawianie „zwrotnicy” w rozwiązaniach komunikacyjnych Olsztyna jest procesem trudnym i żmudnym. Jego zasadniczy etap zakończy się dopiero po zbudowaniu drugiej nitki tramwajowej i zmodernizowaniu olsztyńskich ulic, na których trwają jeszcze prace. Do tego etapu trzeba wliczyć także nowe ścieżki rowerowe i rozbudowę ITS-u. To wszystko jeszcze przed nami, ale cieszy mnie, że te działania są akceptowane przez pasażerów.

Oceń post
Ocen: 1
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup