Sobota 20 stycznia 2018
0 0

Czas pokaże

Za nami kolejne Spotkanie Noworoczne, połączone z galą wręczenie Nagród Prezydenta Olsztyna – Statuetek Świętego Jakuba mieszkańcom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla promocji Olsztyna w Polsce i świecie. To z pewnością jedno z ważniejszych miejskich wydarzeń, do którego mam szczególny stosunek, będąc gospodarzem miasta. Gala to spotkanie niezwykłe, gromadzące osoby z różnych środowisk zawodowych i politycznych, aktywnie zaangażowane w rozwój Olsztyna.

Ta aktywność i zaangażowanie mieszkańców były motywem przewodnim mojego wystąpienia – pierwszego wystąpienia programowego w nowym roku. Świadomie chciałem położyć akcenty na tym, co w moim przekonaniu buduje miasto i wpływa na jego rozwój.

Nie ukrywam, że dziewięć lat prezydentury wiele mnie nauczyło! To wyjątkowe doświadczenie i lekcja, której życzę każdemu samorządowcowi, a moimi najlepszymi nauczycielami byli – i są – mieszkańcy Olsztyna. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to olsztynianie stanowią najwartościowszy kapitał miasta, tworząc jego obraz i klimat. Są naszego miasta solą i energią. Zadaniem prezydenta jest dobrze wykorzystać tę pozytywną energię i nadać jej dobry, rozwojowy kierunek.

Patrząc na Olsztyn z pewnej perspektywy, nie sposób zauważyć, że w ostatnich latach pojawiła się bardzo pożądana tendencja. Stwierdzeniu „jestem z Olsztyna” coraz częściej przypisana jest pozytywna tożsamość miejsca, a mieszkańcy są coraz częściej dumni ze swojego – naszego – miasta! To moja największa satysfakcja z pracy! A portal „Dumni z Olsztyna”, tworzony przez młodych olsztynian z pasją, to jedna z piękniejszych informacji, jaką może otrzymać prezydent miasta. Słowo „pasja” ma tutaj wielkie znaczenie, bo to dzięki niej tworzymy nasze miasto! Wspólnie!

Miasto to niezwykły organizm, który można definiować na różne sposoby. Dla mnie nasze miasto jest sumą marzeń i wyobrażeń mieszkańców – różnorodną, ale zawsze pozytywną. Rolą prezydenta jest robić wszystko, żeby te marzenia spełniać i tak sterować żaglowcem o nazwie Olsztyn, żeby jak najlepiej łapał wiatr!

To wszystko starałem się przekazać w wystąpieniu podczas noworocznej gali. Mam nadzieję, że zostałem właściwie zrozumiany. Weryfikatorem takich nadziei jest zawsze czas i to on pokaże, czy były słuszne.

Tyle refleksji. Wróćmy jednak na galę, bo tam byli prawdziwi bohaterowie marki „Olsztyn”. Decyzją Kapituły laureatami Statuetek Świętego Jakuba  A.D. 2018 zostali:

– w kategorii „kultura” – Olsztyn Green Festival;

– w kategorii „nauka” – prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;

– w kategorii „sport” – Jakub Kochanowski, siatkarz Indykpol AZS Olsztyn;

– w kategorii „gospodarka” – Społem PSS Olsztyn;

– w kategorii „działalność pozarządowa” – Elżbieta Fabisiak, animatorka kultury i społecznik;

– w kategorii „szczególne zasługi dla Olsztyna” – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – za organizację Europejskiej Nocy Naukowców.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje i jeszcze raz dziękuję za promocję Olsztyna.

Mam nadzieję, że kolejna noworoczna gala będzie równie miła i będzie przebiegać w równie życzliwej atmosferze.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup