Środa 27 grudnia 2017
0 0

Dwa w jednym

Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale dobrze wydane pieniądze mogą sprawić dużo dobrego. Z pewnością takie „dobrze wydane” pieniądze będą niebawem służyły osobom niepełnosprawnym, bo jutro (28 bm.) podpisuję z marszałkiem województwa dwie, ostatnie w tym roku, umowy na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach działania 9.2: Infrastruktura socjalna.

Piszę o dwóch umowach, chociaż obie dotyczą tego samego obiektu – ciekawego, ale mocno zaniedbanego budynku przy ul. Bałtyckiej 45, wpisanego do rejestru zabytków, z niedużym parkiem obok. W końcu obiekt ten doczeka się prawdziwej modernizacji i rewitalizacji, by nadal służyć niepełnosprawnym, którzy od lat uczestniczą tam w warsztatach terapii zajęciowej, wspomagających ich rehabilitację i aktywizację społeczno-zawodową.

W ramach pierwszej z umów odbudowane zostanie południowe skrzydło budynku, dzięki czemu znajdzie się miejsce na nowe pracownie tych warsztatów. Natomiast druga umowa ułatwi przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń do funkcji warsztatów terapeutycznych, a na nieużytkowanym dotychczas poddaszu powstaną pracownie: komputerowa i plastyczna. Z kolei na poddaszu skrzydła zachodniego powstaną trzy mieszkania funkcyjne do treningu życia codziennego, tj. do uczenia niepełnosprawnych, jak organizować sobie i dzielić czas na czas pracy i czas prowadzenia gospodarstwa domowego.

Powstałe dzięki modernizacji pracownie terapeutyczne oraz pomieszczenia pomocnicze, a także mieszkania treningowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów. Projekt obejmuje także wyposażenie pozostałych pracowni i pomieszczeń w obiekcie.

Na efekty tej inwestycji trzeba patrzeć, jak na typowe „dwa w jednym”, bowiem miastu przybędzie pięknie odrestaurowany obiekt zabytkowy i zostanie powiększona bardzo potrzebna placówka socjalna, skierowana na pomoc najbardziej potrzebującym. Łączny koszt tych zabiegów to prawie 4,3 mln zł, w tym 3,4 mln zł dotacji.  Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku – ale z pewnością warto być cierpliwym.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup