Środa 18 października 2017
0 0

Nasz kapitał

Olsztyńskie jeziora i rzeki są oczywistym potencjałem rozwojowym miasta. Z tym zdaniem zgodzi się każdy mieszkaniec, turysta, przedsiębiorca i developer. Jednak problem zaczyna się wówczas, gdy rozważamy, jak ten potencjał wykorzystać. Chodzi o to, żeby nie degradując środowiska naturalnego, z którego jesteśmy tak dumni, stworzyć miejsca przyjazne rekreacji i biznesowi. Jeziora i rzeki powinny służyć mieszkańcom, a ich zagospodarowanie powinno zachęcać do aktywnej obecności. To trudne zadanie, ale musimy się z nim zmierzyć, pytając o zdanie wszystkie zainteresowane strony, gdyż tylko takie podejście do sprawy zapewni nam pełny ogląd sytuacji.

Temu celowi mają służyć ogłoszone właśnie konsultacje społeczne, pod dość długim, ale oddającym ich istotę, tytułem: „Olsztyńskie jeziora i rzeki – ich funkcje w mieście w kontekście aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. Otrzymaliśmy na nie wsparcie merytoryczne oraz finansowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Nazwa projektu mówi już bardzo wiele. Chodzi o takie rozwiązania w przestrzeni publicznej, które będą akceptowane społecznie. Biznes, choć bardzo ważny, wchodząc w otocznie nie może „zabić” tych miejsc nadmierną agresywnością, bo skutek takiego działania będzie odwrotny od oczekiwanego. Oczywistym jest, że piękna nadwodna przestrzeń nie może być obszarem dla wybranych, ale musi służyć wszystkim i… mądrze.

Czy to słuszny tok rozumowania, zobaczymy w trakcie spotkań konsultacyjnych, z których pierwsze odbędzie się 7 listopada w ratuszu. Zakończą się one 28 listopada trzecim spotkaniem warsztatowym. Na nie i na pozostałe warsztaty (14.11 i 21.11) już dziś można się zapisać pod adresem: konsultacje@federacjafosa.pl. Ich efekty znajdą odbicie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”, dlatego warto wziąć w nich udział i bronić swoich racji, chociażby na portalu www.konsultacje.olsztyn.eu.

Olsztyńskie jeziora i rzeki to nasz kapitał przyrodniczy, którego zazdroszczą nam inne miasta. Potraktujmy go rozsądnie, bo nieprzemyślanymi decyzjami łatwo utracić to, czym natura hojnie Olsztyn obdarowała.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup