Niedziela 24 września 2017
0 0

Wiedza na przyszłość

W ramach niedzielnego przeglądania spraw, którym warto poświęcić nieco niedzielnego wypoczynku, trafił w moje ręce „Ranking Dzielnic Otodom”, który powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmy Otodom i OLX, pod nadzorem Agencji Badawczej PBS. W ankiecie internetowej wzięło udział ponad 140 tys. respondentówz całej Polski, w tym 1038 mieszkańców Olsztyna. Jak sądzę, ranking ma wspomagać cele gospodarcze jego zleceniodawców, warto jednak przyjrzeć się opiniom mieszkańców naszego miasta, dotyczącym jakości życia.

Badanie bazowało na dziesięciu pytaniach, dotyczących podstawowych obszarów funkcjonowania miasta. Odpowiedzi zawierały się  w ocenach od 1 do 7 punktów, przy czym 7 było oceną najwyższą. Dodatkowo zapytano o zarekomendowanie dzielnicy innym, przyszłym mieszkańcom. Z uwagi na reprezentatywność badaniem objęto 15 osiedli.

Wyniki Olsztyna z grubsza potwierdzają nasze wcześniejsze oceny, pokazują też w czym  jesteśmy lepsi od innych, a w czym musimy nadrobić zaległości.

Bez wątpienia dobrze wypadamy w kategorii „poczucie bezpieczeństwa mieszkańców”. Z badań wynika, że Olsztyn należy do najbezpieczniejszych miast Polski. Wśród stu największych miejscowości znalazł się na 11. pozycji, z oceną 5,49, przy średniej ogólnopolskiej 5,39 pkt. Ankieta dowodzi, że najbezpieczniej czują się osoby zamieszkałe nad Jeziorem Długim (6,40 pkt., co daje drugi wynik w kraju!), a najmniej – mieszkańcy Osiedla  Mazurskiego. Bardzo wysoko lokują się także Likusy z wynikiem 6,30 pkt.

Podobnie dobrze oceniamy relacje z sąsiadami. Wśród stu największych miast Olsztyn pod tym względem znalazł się na 10. miejscu, ze średnią oceną 5,00, przy średnim krajowym wyniku 4,76 pkt. Najlepiej relacje z sąsiadami oceniają mieszkańcy osiedli Likusy (5,60 pkt.) i Pojezierze (5,47 pkt.), a najgorzej – Śródmieścia i Osiedla Mazurskiego (4,71 pkt.).

Nasz kolejny atut to zieleń. Olsztyn oceniono na 5,88, czyli nieco powyżej średniej krajowej. Gdyby jednak wziąć pod uwagę tylko sto największych miast, stolica Warmii i Mazur znalazłaby się po raz kolejny w czołówce, zajmując 12. miejsce. Zdecydowanie najlepiej ocenianą dzielnicą Olsztyna jest osiedle Nad Jeziorem Długim. Otrzymało ono fenomenalną ocenę 6,70 pkt. – jest to trzeci wynik w Polsce! Zaskoczeniem może być fakt, że mimo efektownie zrewitalizowanych parków, najniżej oceniają zieleń w swoim otoczeniu mieszkańcy Śródmieścia.

Niestety, są też kategorie, w których wypadamy słabo, bo za taką trzeba uznać ocenę w kategorii „czysta okolica”. Co prawda średnia ocena 5,34 dla naszego miasta jest tylko nieznacznie gorszaod ogólnokrajowej noty 5,37, to jednak 49. miejsce Olsztyna wśród stu największych polskich miast nie zadawala. Spośród olsztyńskich osiedli mieszkańcy najwyżej oceniają Nagórki. W siedmiostopniowej skali osiedle to otrzymało sześć punktów, a tylko nieco gorsze oceny ( o 0,1 pkt.) otrzymały Likusy i osiedle Nad Jeziorem Długim.

Jeśli idzie o dostępność komunikacyjną, to jest ona oceniana różnie, w zależności od dzielnicy. Bardzo wysoką (6,58 pkt.), piątą notę wśród wszystkich przebadanych dzielnic całego kraju otrzymało osiedle Pojezierze. Podobnie bardzo dobre oceny wystawiono Nagórkom. Niestety, po drugiej stronie bieguna leżą niskie oceny wśród mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych, a w szczególności Gutkowa. To pokazuje, że na tym polu jest jeszcze wiele do nadrobienia.

Badanie kończył wskaźnik rekomendacji – polecenie okolicy jako miejsca do zamieszkania – mierzony w skali od „– 100” do „+ 100”. Według badania średni współczynnik rekomendacji w Olsztynie wynosi 17,6 pkt., podczas gdy średnia ogólnopolska to – 4,3 pkt. W tej kategorii Olsztyn znalazł się w pierwszej dziesiątce miast – na wysokim 8. miejscu! Wśród olsztyńskich osiedli na pierwszym miejscu, ze znakomitym wynikiem 73 pkt., uplasowały się Nagórki.

Nagórki to z pewnością lokalny zwycięzca Rankingu Dzielnic. Na jedenaście kategorii objętych badaniem, osiedle to dziesięciokrotnie znalazło się na przysłowiowym „pudle”, w tym pięć razy jako zwycięzca! Miejsca na podium uzupełniają osiedla Nad Jeziorem Długim i Likusy, które pięciokrotnie znalazły się w pierwszej trójce, w tym po dwa razy na pierwszym miejscu.

Już wiemy, co powinni wiedzieć deweloperzy i przyszli nabywcy lub najemcy mieszkań. Jednakże dla mnie równie ważne jest, że badanie przynosi sporą dawkę informacji, jak swoje miejsce zamieszkania oceniają mieszkańcy i jakie w związku z tym zadania stają przed nami w najbliższej przyszłości.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup