Niedziela 3 września 2017
0 0

Warty utrzymania

Kiedy po raz pierwszy w publicznym obiegu pojawiły się pojęcia: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (ZIT)  i „Miejski Obszar Funkcjonalny” (MOF), niewiele osób wiedziało, o co tak naprawdę chodzi. Dzisiaj, kiedy rozpoczynają się pierwsze inwestycje w ramach ZIT, te pojęcia są coraz czytelniejsze, a stojące za nimi działania – aprobowane.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to stosunkowo nowy instrument, który pojawił się w bieżącej perspektywie finansowej Unii, z zadaniem wspomagania realizacji strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Integracja jest w tym przypadku słowem-kluczem, albowiem dotyczy zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Myśląc o obszarach miejskich pomysłodawcy tego rozwiązania nie zamknęli się tylko w granicach miast, ale poszli dalej, tworząc Miejskie Obszary Funkcjonalne – zaliczając do nich zwarte obszary miejskieoraz powiązaną z nimi funkcjonalnie strefę zurbanizowaną, którą tworzą odrębne jednostki administracyjne.

W naszym przypadku do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna zaliczono Barczewo oraz gminy: Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda, Purda. Oczywiście, znalazł się tu i Olsztyn. Pierwsze efekty działań integracyjnych w ramach ZIT zobaczymy za rok, a dość spektakularnym wydarzeniem będzie oddanie inwestycji związanej z budową dróg trzeciorzędnych na granicach gmin: Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd, w tym długo oczekiwanej ulicy Żurawiej, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 – węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód. Nie mniej spektakularną inwestycją będzie budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Umowę na tę inwestycję podpisałem w miniony piątek (1 bm.), a jej koszt to blisko 13 milionów złotych, przy 85 proc. wsparciu dotacją ze środków RPO WiM na lata 2014–2020.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) stworzy możliwość efektywnego zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe oraz właściwej koordynacji działań ratowniczych, przy czym swym zasięgiem obejmie nie tylko MOF, ale cały powiat. Praca Centrum będzie oparta o koordynację działań wszystkich służb mundurowych, a jego działania będzie wspomagać Regionalny Magazyn Kryzysowy, zlokalizowany, podobnie jak RCB, przy ul. Augustowskiej.

Bezpieczeństwo było i jest jednym z naszych priorytetów, a skala zagrożeń i potencjalnych miejsc interwencji bywa nieprzewidywalna oraz wykracza poza granice miasta. Dlatego utworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa nie powinno nikogo dziwić. Jednocześnie, to wszystko pokazuje, że trzymanie się klasycznego przebiegu granic miasta tak dużego jak Olsztyn, jest coraz mniej zasadne. Tak naprawdę, te granice wyznaczają powiązania funkcjonalne oraz preferencje użytkowe mieszkańców sąsiadujących z miastem  gmin. Skala korzystania z oferty usługowej Olsztyna kreśli rzeczywistą mapę relacji i powiązań, siłą rzeczy stawiając przed nami kolejne wyzwania rozwojowe. Ich rozwiązaniem, na co bardzo liczę,  mogą być właśnie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W tej perspektywie unijnej jest to instrument pilotażowy, ale mam nadzieję, że udowodnimy, iż jest on warty utrzymania na kolejne lata.

 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - plik pdf

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup