Niedziela 16 lipca 2017
3 0

Idziemy na całość

Mamy drogi różnej kategorii, co staje się jasne zwłaszcza zimą, gdy trzeba je odśnieżać. Inwestycyjnie nasza uwaga skupiona jest głównie na drogach najważniejszych, tj. usprawniających komunikację między newralgicznymi częściami miasta.

Ale ta sytuacja się zmienia także dlatego, że mając na uwadze rozwój miasta chcemy poprawić zewnętrzną dostępność i wewnętrzną spójności transportową Olsztyna z sąsiednimi gminami, wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, co jest zapisane w projekcie „Mobilny MOF”.

W ramach tego projektu w piątek (14 bm.) rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację inwestycji o długiej, ale uzasadnionej nazwie: „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic: Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza, wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 – węzeł Olsztyn Zachód". Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg o łącznej długości blisko 7,5 kilometra, budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, zagospodarowanie zieleni, słowem – wszystkiego, co jest niezbędne przy takiej realizacji. Przetarg wygrała firma Skanska, oferując najlepsze warunki finansowe i gwarancyjne.

W ramach projektu wybudowane zostaną drogi i ulice na terenie gmin: Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd:

Wymienione inwestycje Skanska zobowiązała się wykonać za ponad 44 miliony złotych. To nie jest mało, ale też i znaczenie tego przedsięwzięcia drogowego dla odciążenia zachodniej części miasta jest niebagatelne – i mam nadzieję, że jego dobroczynne skutki wkrótce wszyscy odczujemy.

Można powiedzieć, że tydzień upłynął pod znakiem inwestycji drogowych, bo również w piątek (14 bm.) podpisałem umowę z firmą Balzola na przebudowę ul. Partyzantów od ul. 1 Maja do ronda Bema. Na specjalnej stronie poświęconej temu przedsięwzięciu (www.ekomobilny.olsztyn.eu) można obejrzeć projekty i śledzić postęp prac. Wszystko też  wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu podpiszę kolejną umowę, tym razem na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP i przebudowę pozostałego fragmentu ulicy Partyzantów. Można zatem żartobliwie powiedzieć, że w przypadku Partyzantów – idziemy na całość!

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup