Środa 12 lipca 2017
0 0

Warto się pośpieszyć

Czyste powietrze to jeden z atutów Olsztyna. Ale z utrzymaniem poziomu tej czystości może być jeszcze lepiej. Zimą zapowiadałem, że przygotowujemy specjalny program dotacyjny, wspomagający tych mieszkańców Olsztyna, którzy zdecydują się na modernizację w swoich domach przestarzałych systemów grzewczych – i właśnie dzisiaj (12 bm.) taki program ruszył!

Te starania samorządu miejskiego wynikają z troski o ograniczenie zanieczyszczeń niskiej emisji, przybierających w skrajnych przypadkach postać smogu. Niską emisją zwane jest w języku urzędowym zanieczyszczanie powietrza ze źródeł lokalnych o wysokości nie większej niż 40 metrów. Takimi źródłami są m.in. domowe kotłownie węglowe, w których pali się węglem o niskich parametrach grzewczych lub w kotłach o niskiej sprawności. Główne zanieczyszczenia niskiej emisji to pyły zawieszone, lotne związki organiczne, a także tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i tlenek azotu.

Na mapie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na której pokazywany jest bieżący stan zanieczyszczeń powietrza, Olsztyn „świeci się” na zielono, co oznacza, że dzisiaj nie mamy zatruwanego powietrza. Gorzej pod tym względem jest w sezonie grzewczym, dlatego tak ważna jest wymiana pieców czy też modernizacja systemów grzewczych. Żeby nie była to dla mieszkańców operacja kosztowna, samorząd miasta zdecydował o dotowaniu połowy poniesionych kosztów kwalifikowanych, czyli związanych z:

– demontażem istniejących źródeł ciepła;

– zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania;

– wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;

– podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej;

– wykonaniem wewnętrznej instalacji przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej;

– modernizacją systemu odprowadzania spalin.

Czy warto modernizować system grzewczy i występować o dotację? Z pewnością tak, bo korzyści są ewidentne. Ekologiczne i ekonomiczne. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie  mieszkaniowe. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, złożyć wniosek, podpisać umowę... i przystępować do działania. Szczegółowe informacje są na specjalnej stronie poświęconej temu programowi: www.wymienpiec.olsztyn.eu .

O jednym wszakże trzeba pamiętać – nabór wniosków trwa tylko do 7 sierpnia br., więc warto się pośpieszyć, bo zimy… są kosztowne.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup