Niedziela 2 lipca 2017
0 0

Śpiesz się powoli

1 lipca zaczęliśmy drugie półrocze i to od razu dobrą wiadomością – ustały wszystkie uwarunkowania formalne i możemy przystępować do przebudowy ulicy Partyzantów! Otrzymaliśmy pozytywną opinię kontroli uprzedniej z Urzędu Zamówień Publicznych, a firmy, które nie zostały  wybrane w przetargach, odstąpiły od odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie odcinek od ul. 1 Maja do ronda Bema przebuduje konsorcjum, któremu lideruje Balzola Polska sp. z o.o.,  a odcinek od ronda Bema do ul. Lubelskiej (z węzłem przesiadkowym) – firma Skanska S.A.

Nie da się ukryć, że to bardzo ważne i długo oczekiwane decyzje. Jaki jest stan ulicy Partyzantów – każdy widzi. Od lat jej remont był jednym z najczęściej podnoszonych problemów drogowych. Apel „Zróbcie coś z tą Partyzantów!” był na porządku dziennym i w końcu doczekał się pozytywnego odzewu: „Przystępujemy do pracy!”.

To nie będzie łatwa modernizacja. Wszystko wskazuje na to, że zacznie się jeszcze w tym miesiącu – i zależy nam, żeby jak najwięcej prac wykonano przed zimą.  Musimy też pamiętać, że trwają roboty budowlane na ulicy Pieniężnego i przez drugą część roku obie te ważne ulice będą zamknięte dla ruchu kołowego (z wyjątkiem dojazdów do posesji). Nie da się ukryć, że przyjdzie nam trochę pocierpieć, ale w efekcie uzyskamy praktycznie nową ulicę Partyzantów, utrzymaną w jej dotychczasowym, alejowym charakterze. Projektanci zrezygnowali z wyspy dzielącej dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z których zewnętrzny będzie trzymetrowej szerokości bus-pasem, zaś pas wewnętrzny będzie szeroki na 2,75 m. Dzięki temu ulica zmieści się w istniejącym przebiegu, a dodatkowo, poza nowymi chodnikami, uzyska jednostronną ścieżkę rowerową. Będą też bezzatokowe przystanki dla autobusów miejskich i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Kajki. Prędkość projektowa na zmodernizowanej ul. Partyzantów to 50 km/godz.

Przebudowa tej ulicy w pewnym sensie zakończy modernizację podstawowych ulic w centrum miasta. Przy okazji unowocześniono leżącą pod nimi infrastrukturę, co jest bardzo istotną wartością tych projektów – podobnie będzie w tym przypadku. Po nowej ul. Partyzantów będziemy jeździli w warunkach bez porównania bardziej komfortowych – odczują to nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy, piesi i rowerzyści.

Na koniec jeszcze jedno przypomnienie. Od soboty 1 lipca br. na olsztyńskich skrzyżowaniach są wprowadzone zmiany: jadący z prawej ma pierwszeństwo. W ten sposób wracamy do kodeksowych „źródeł”, gdyż również likwidujemy stopniowo lewoskręty, co usprawni przejazdy przez skrzyżowania, ale zmusi kierowców do baczniejszej uwagi. Zatem proszę uważać, na wszelki wypadek kierując się mądrą maksymą: „Śpiesz się powoli!”.Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup