Wtorek 11 kwietnia 2017
0 0

Przyjazny wszystkim

Jak powszechnie wiadomo, w Olsztynie postawiliśmy na wspieranie ekologicznych form  transportu. A dzisiaj podpisałem umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu pt. „Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru”, która temu właśnie służy. Realizowana będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a w jej zakres wchodzą trzy zadania:

– budowa ścieżek rowerowych, w tym części Łynostrady, komunikujących centrum miasta z południowymi osiedlami mieszkaniowymi;

– budowa ścieżek rowerowych i traktów pieszych w Gutkowie, w obrębie ulic objętych projektem powiązania komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16;

– zakup czterech pojazdów tramwajowych, uzupełniających już istniejący tabor.

Oznacza to, że Olsztynowi przybędzie ponad siedem kilometrów dróg rowerowych,  będących częściowo również ciągami pieszo-rowerowymi, w tym tak istotne odcinki, jak: ul. Tuwima – Park Centralny (1667 m), al. Obrońców Tobruku (1192 m) czy ul. Żurawia (1929 m). Zważywszy, iż w Parku Centralnym ścieżki rowerowe już są, a w tym roku zostanie przebudowany most św. Jakuba i powstanie pod nim ścieżka pieszo-rowerowa, więc po zakończeniu projektu będzie można w zasadzie bezkolizyjnie przejechać rowerem z osiedla Brzeziny pod olsztyński zamek. Jednocześnie, zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej umożliwi miłośnikom rowerów i jeziora Ukiel bezproblemowe okrążenie tego akwenu podczas jednej wycieczki.

Koszt projektu to bez mała 36 mln zł, z czego ponad 30 mln zł stanowi dofinansowanie środkami unijnymi.

O nowych tramwajach nie będę pisał, bo korzyść z ich zakupu na tych warunkach jest bezdyskusyjna.

Podpisana dzisiaj umowa to perspektywa realizacji kolejnego projektu infrastrukturalnego modernizującego nasze miasto.

Choć nie wszyscy lubią przedrostek „eko”, to trudno znaleźć dla niego inny odpowiednik. Ja na własne potrzeby zamieniam go na słowo o nieco szerszym znaczeniu – „przyjazny”. Taki powinien być Olsztyn – przyjazny. Wszystkim.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup