Środa 28 grudnia 2016
0 0

Potrzebny jest pragmatyzm

Podczas dzisiejszej (28.12.) sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęto Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, którego integralną częścią jest zapis umożliwiający budowę w Olsztynie instalacji termicznego przekształcania odpadów. To była ostatnia przeszkoda przed zawarciem porozumienia z państwowym Funduszem Inwestycji Samorządowych, reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju, jako przyszłym udziałowcem spółki celowej, powołanej do realizacji tej bardzo potrzebnej miastu inwestycji. Według zapewnień naszych partnerów, ujęcie instalacji w WPGO było warunkiem niezbędnym do ostatecznej decyzji o ich udziale w projekcie i ten warunek, dzięki rozsądkowi radnych wojewódzkich, został spełniony.

Temat olsztyńskiej ekociepłowni wciąż jest „gorący” i wzbudza wiele emocji oraz podejrzeń o złe intencje osób popierających to rozwiązanie, do których również się zaliczam. Jeszcze raz zapewniam, że w tej sprawie nie ma żadnego „drugiego dna”, a chodzi wyłącznie o najlepiej rozumiany interes, dodam dla pełnej jasności – publiczny interes regionu i miasta. 

Podjęta dzisiaj przez wojewódzkich radnych decyzja ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów gospodarki odpadowej, rozumianej jako obieg zamknięty, oparty o hierarchię postępowania przyjętą w dyrektywach unijnych – i nakierowany na przekształcanie odpadów z maksymalnym odzyskiem zasobów. Jednocześnie wychodzi naprzeciw pilnej konieczności zabezpieczenia potrzeb ciepłowniczych mieszkańców Olsztyna, optymalizując współdziałanie dwóch ważnych sektorów gospodarki komunalnej: gospodarki odpadami i ciepłownictwa. To kompleksowe uporządkowanie kwestii odpadowych w naszym województwie i otwarcie na niezależność energetyczną miasta. Mówiąc w największym skrócie: to dobre, potwierdzone wieloma ekspertyzami i autorytetami rozwiązanie!

Co będzie dalej? Kolejny ruch jest po stronie rządowej i mam nadzieję, że będzie to ruch w dobrym kierunku. W sprawach tak trudnych i ważnych społecznie jak ta, potrzebny jest pragmatyzm, jednakże nie rozumiany jako pragmatyzm polityczny, lecz wyłącznie merytoryczny. A merytorycznie projekt ekociepłowni jest trudny do zakwestionowania i w tym upatruję największą szansę na jego realizację. Rozstrzygnięcia… już niebawem.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup