Środa 17 sierpnia 2016
4 1

Mając wiedzę

Trzymam w ręku świeży „Raport z badania opinii mieszkańców Olsztyna – ich problemów i wizji miasta” , opracowany na podstawie badania z lipca tego roku przez Agencję Badawczą KF Research. Przeprowadził je w ramach Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego zespół specjalistów pod kierownictwem Agnieszki Morysińskiej, a wzięło w nim udział 810 pełnoletnich mieszkańców miasta. W próbie badanych uwzględniono strukturę olsztynian pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (osiedle). Podkreślam to, by uprzedzić ewentualne pytania o wiarygodność Raportu.

Badanie przynosi bardzo dużo informacji o stosunku mieszkańców do różnych sfer życia w Olsztynie i zapewne będę jeszcze wielokrotnie z niego korzystał. Dzisiaj zainteresowały mnie aspekty związane z nastawieniem do Olsztyna i zmian w nim zachodzących.

Na temat ujętej w badaniu kwestii „Nastawienie do Olsztyna” badacze stwierdzają w Raporcie, że „Olsztyn jest miastem, w którym żyje się i mieszka dobrze”. Opinię taką wyraża ponad trzy czwarte olsztynian (79 proc.). Ważne jest również, że odsetek niezadowolonych z życia w naszym mieście jest bardzo niewielki (2 proc.). 90 proc. mieszkańców Olsztyna czuje się także związanych ze swoim miastem, a 80 proc. pragnie życia w Olsztynie dla swoich bliskich. Jakość życia w Olsztynie najwyżej oceniają mieszkańcy osiedli Redykajny i Nad Jeziorem Długim, a najmniej zadowoleni są natomiast mieszkańcy osiedli Kętrzyńskiego i Kortowo.

Szczególnie mnie cieszy, że w opinii zdecydowanej większości olsztynian nasze miasto zmienia się na lepsze. Tak uznało 81 proc. badanych. Jak stwierdzono w Raporcie „co trzeci badany uważa, iż obecnie w Olsztynie żyje się dużo lepiej niż kiedyś, a prawie połowa – iż trochę lepiej. Niespełna co dziesiąty badany uważa, iż nic się nie zmienia (8 proc.). Podobny odsetek (9 proc.) twierdzi, iż jest coraz gorzej.” . Najlepiej oceniono zmiany w zakresie sportu i rekreacji (76,5 proc. ocen „jest coraz lepiej”), atrakcyjności turystycznej miasta (75,5 proc. ocen) itransportu publicznego (70,1 proc.).

A skoro już mowa o transporcie publicznym, to warto przyjrzeć się też ocenie komunikacji miejskiej. Olsztynianie doceniają jej funkcjonowanie. Jak zauważono w Raporcie  „jakość transportu publicznego jest obszarem, w którym najwięcej mieszkańców dostrzega poprawę sytuacji. 69 proc. chwali dostępność i jakość transportu publicznego.”. Dotyczy to także olsztyńskich tramwajów – tę inwestycję pozytywnie ocenia prawie dwie trzecie olsztynian (62 proc.). Przeciwnicy olsztyńskich tramwajów są w mniejszości, stanowiąc 25 proc. ogółu badanych.

Tego typu badania, jak omawiany Raport, są zawsze ciekawe, ale ich prawdziwa wartość tkwi w tym, że są bardzo przydatne w budowaniu strategii rozwojowej miasta. Po prostu – mając wiedzę mniej się błądzi.

Oceń post
Ocen: 5
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup